Jaarthema

Villa Pace staat in 2017 in het teken van het thema EN ROUTE.

Met de boodschap “we zijn allemaal en route” trekken we voluit de kaart van de vluchtelingen. Sinds vorige zomer is er een grote toename van het aantal vluchtelingen uit Syrië, Irak, Afghanistan en andere landen. Mensen ontvluchten hun land omwille van (oorlogs)geweld en levensbedreigende situaties. In Sint-Niklaas worden heel wat vluchtelingen opgevangen in de Rode Kruis opvangcentra. De Sint-Niklase inwoners toonden zich naar aanleiding van de zogenaamde vluchtelingencrisis solidair met vluchtelingen. In deze sfeer wil Villa Pace de vluchtelingenthematiek aansnijden.

Samen met 11.11.11 willen we het actuele migratieverhaal herschrijven, met de focus op de juiste grondoorzaken, een realistisch beeld van de migratieroutes, een confronterende blik op de dagdagelijkse realiteit van asielzoekers en een vergrootglas op de beeldvorming.

De cijfers spreken voor zich. Er zijn wereldwijd meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht voor conflict en vervolging. Miljoenen anderen migreren omwille van armoede, toenemende ongelijkheid, klimaatverandering... Het is tijd om kennis te maken met vluchtelingen!