Gestapo Knallmuzik

Gestapo Knallmuzik

Park
Muziek

Wie zijn Gestapo Knallmuzik

Einen Deutsche elektrio mit verdacht fiel schamhäre in die broeche. Sind 
zie die anonieme bastäärdkinders von Kraftwerk oder die hitsige minaärs 
von Angela Merkel? Tophits zoäls ‘Schüren mit ein Schürpapier’ und ‘Heel 
die Tag Pörno’ gehen over zerh herkenbäre unterwerpen.
Mis dieseres grandioses fest vol steive tëpelmömenten und 
kieckefleisch nicht. Einen unfergesseliches festein warh sie ins et jarh 2069 
noch von sal sprëchen tëgen deine kleïnkinteren.

Een Duitse elektricien met verdacht veel schaamhaar in zijn broek. Zijn zij de anonieme bastaardkinderen van de fabriek of van de hitsige minnaars van Angela Merkel? Tophits zoals 'Schüren mit ein Schürpapier’ en ‘Heel 
die Tag Pörno’ gaan over zeer herkenbare onderwerpen. Mis dit grandioos feest vol stijve tepelmomenten en kippenvel niet.  Een onvergetelijk feest waar je in de jaren 2069 nog over zal spreken tegen je kleinkinderen.

Gestapo Knallmuzik
Facebook
G. Knallmuzik
Youtube
@ZeverMusic

Gestapo Knallmuzik - Angela Merkel

Hoe geraak ik er?

Naar het festival met de fiets, openbaar vervoer of met de auto.

Social media sharing