Aanmelden

Hier kan u zich tot 15 juli 2016 aanmelden als standhouder op de wereldmarkt van Villa Pace, editie 2016. Lees grondig het reglement en de afsprakennota onderaan.

Contactgegevens
Standplaats

Je start met te kiezen welk soort stand je wilt. In een Braderijkraam/infostand is er de optie om extra open ruimte te voorzien. Verkoop
van enkele kleine gadgets voor het goede doel kan in een infostand.

Aan iedere stand wordt een waarborg van 70 EUR aangerekend. Deze krijgt u terug als u uw standplaats netjes achterlaat en je de openingsuren respecteert. 

De milieubijdrage voor eetstanden bedraagt 40 EUR, andere standen betalen 10 EUR. Deze werd nog niet verrekend in het standgeld. De milieubijdrage wordt gebruikt om de kosten voor afvalophaling, elektriciteit, water te betalen. 

Producten

Geef een volledige omschrijving van de producten die je verkoopt.
Belangrijk is dat alle dranken een bio of fairtrade label moet bezitten.

Slotbepaling

Opmerkingen, vragen, extra's, of specifieke ruimte:

Ik ga akkoord met het reglement van de wereldmarkt en ik zal elke aanwijzing van de organisatie strikt opvolgen.

Ik ga akkoord met de afsprakennota.