Aanmelden

Hier kan u zich tot 16 juli 2017 aanmelden als standhouder op de wereldmarkt van Villa Pace, editie 2017. Lees grondig het reglement en de afsprakennota onderaan.

Contactgegevens
Bij verkoop van drank: drankenlijst doormailen naar wereldmarkt@gmail.com
Standplaats

Je start met te kiezen welk soort stand je wilt. Bij een braderijkraam/infostand is er de optie om extra open ruimte te voorzien naast het braderijkraam of de pagodetent, gelieve dit in de opmerkingen aan te vragen.
Verkoop van enkele kleine gadgets voor het goede doel kan in een infostand of pagodetent en valt niet onder verkoop.

Aan iedere infostand wordt een waarborg van 70 EUR aangerekend en aan iedere eetstand een waarborg van 100 EUR. Deze krijgt u terug als u uw standplaats netjes achterlaat en de openingsuren respecteert. 

De milieubijdrage voor eetstanden bedraagt 40 EUR, andere standen betalen 10 EUR. Deze werd nog niet verrekend in het standgeld. De milieubijdrage wordt gebruikt om de kosten voor afvalophaling, elektriciteit, water te betalen. 

Producten

Geef een volledige omschrijving van de producten die je verkoopt.
Belangrijk is dat alle dranken een bio of fairtrade label moet bezitten.

Slotbepaling

Opmerkingen, vragen, extra's, of specifieke ruimte:

Ik ga akkoord met het reglement van de wereldmarkt en ik zal elke aanwijzing van de organisatie strikt opvolgen.

Ik ga akkoord met de afsprakennota.